"promote women" — Słownik kolokacji angielskich

promote women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): awansuj kobiety
  1. promote czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There is no point in promoting women who are "just like men" for the sake of it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo