BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"promote participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propaguj udział
  1. promote czasownik + participation rzeczownik
    Silna kolokacja

    We are trying to promote participation in society for all disabled and deaf people.

powered by  eTutor logo