ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"promote from the leagues" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): promuj z lig
  1. promote czasownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Devils have six healthy defensemen without Dean and will not have to promote anyone from the minor leagues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo