"projekt budowlany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "projekt budowlany" po polsku

"projekt budowlany" — Słownik kolokacji angielskich

  1. construction rzeczownik + project rzeczownik = projekt budowlany
    Bardzo silna kolokacja

    From 2005 to 2008, the school went through a major construction project.

building project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt budowlany
  1. building rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The total cost of the building project is expected to be $45 million.

powered by  eTutor logo