"project garners" — Słownik kolokacji angielskich

project garners kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spichlerze projektu
  1. project rzeczownik + garner czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The outdoor-art projects have garnered strong local support.

    Podobne kolokacje: