"project benefits" — Słownik kolokacji angielskich

project benefits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): korzyści projektu
  1. project rzeczownik + benefit czasownik
    Luźna kolokacja

    The new project "will benefit all the 1,190 children placed in orphanages."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo