"profitable deal" — Słownik kolokacji angielskich

profitable deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynosząca zyski transakcja
  1. profitable przymiotnik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A bit of a guilty pleasure, but one he allowed himself after a profitable deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo