"profile celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

profile celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): profil sława
  1. profile rzeczownik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    GIY has managed to attract a number of high profile celebrities as their patrons.

powered by  eTutor logo