"professional book" — Słownik kolokacji angielskich

professional book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawodowa książka
  1. professional przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Dr. King was the author of more than 30 professional books and papers, mostly on cardiology.