"produce words" — Słownik kolokacji angielskich

produce words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyprodukuj słowa
  1. produce czasownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For a moment Twango moved his lips without being able to produce words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo