"produce fruit" — Słownik kolokacji angielskich

produce fruit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyprodukuj owoc
  1. produce czasownik + fruit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The tree first produced fruit in 1945, and was found to be of good quality.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo