"produce emissions" — Słownik kolokacji angielskich

produce emissions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynieś emisje
  1. produce czasownik + emission rzeczownik
    Silna kolokacja

    There are no emissions or pollution produced by its operation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo