"process milk" — Słownik kolokacji angielskich

process milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko procesu
  1. process czasownik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But not many have the time or money to invest in learning to process milk into cheese.

    Podobne kolokacje: