"process at a time" — Słownik kolokacji angielskich

process at a time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): proces na raz
  1. process czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Isolation ensures that only one atomic commit is processed at a time.

    Podobne kolokacje: