"proceed on one's way" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ruszaj dalej w drogę
  1. proceed czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Half an hour later he was carried into the boat and we proceeded on our way.

    Podobne kolokacje: