BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"prize competition" — Słownik kolokacji angielskich

prize competition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konkurs z nagrodami
  1. prize rzeczownik + competition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The journal's prize competition for best comparative essay by a graduate student is named after him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo