BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"prize ceremony" — Słownik kolokacji angielskich

prize ceremony kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ceremonia na konkurs
  1. prize rzeczownik + ceremony rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This structure represents both the finishing line and the stage where the prize awarding ceremony takes place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo