"private spending" — Słownik kolokacji angielskich

private spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prywatne wydatki
  1. private przymiotnik + spending rzeczownik
    Luźna kolokacja

    All you need to do is cut interest rates, so that private spending takes up the slack.

powered by  eTutor logo