"prisoner wears" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner wears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień nosi
  1. prisoner rzeczownik + wear czasownik
    Luźna kolokacja

    The prisoner will wear a heart monitor rather than a stethoscope, so a doctor can note the moment of death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo