"prisoner uses" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner uses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień używa
  1. prisoner rzeczownik + use czasownik
    Luźna kolokacja

    As of 1986, a prisoner who has no major disciplinary issues for at least a year may use the property.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo