"prisoner spends" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner spends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień wydaje
  1. prisoner rzeczownik + spend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It may be thought from the above list that prisoners on outside working parties spent all their time trying to escape.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo