"prisoner sits" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner sits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień siada
  1. prisoner rzeczownik + sit czasownik
    Luźna kolokacja

    The prisoner sits in the red seat, with his back to the officers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo