"prisoner lawsuit" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner lawsuit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): proces więźnia
  1. prisoner rzeczownik + lawsuit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mr. Koppell, the New York Attorney General, estimated that all told his office had a backlog of 28,000 prisoner lawsuits.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo