"prisoner hides" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner hides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kryjówki więźnia
  1. prisoner rzeczownik + hide czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was not difficult to find the place where the prisoners were hiding.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo