"prisoner gives" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień daje
  1. prisoner rzeczownik + give czasownik
    Luźna kolokacja

    The prisoners are returned to their cells from exercise at 1800 hours, give or take a few minutes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo