"prisoner advocate" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner advocate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adwokat więźnia
  1. prisoner rzeczownik + advocate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The lawsuit is similar to a half-dozen brought by prisoner advocates in other states, including New York and New Jersey.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo