"prison tattoo" — Słownik kolokacji angielskich

prison tattoo kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tatuaż więzienny
  1. prison rzeczownik + tattoo rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was also considering surgical removal of various prison tattoos.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo