"prison revolt" — Słownik kolokacji angielskich

prison revolt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rewolta w więzieniu
  1. prison rzeczownik + revolt rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Conditions were severe enough to lead to prison revolts, and the executions of rioters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo