"prison reformer" — Słownik kolokacji angielskich

prison reformer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reformator więzienny
  1. prison rzeczownik + reformer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After hundreds died on the job because of hazardous conditions, unions and prison reformers demanded a halt the practice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo