"prison commandant" — Słownik kolokacji angielskich

prison commandant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komendant więzienny
  1. prison rzeczownik + commandant rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Nelson Mandela was a witness at the ceremony, conducted in the prison commandant's office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo