"prison bus" — Słownik kolokacji angielskich

prison bus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): autobus więzienny
  1. prison rzeczownik + bus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The other option is to be picked up at the local sheriff's headquarters by the prison bus.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo