"prison barracks" — Słownik kolokacji angielskich

prison barracks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koszary więzienne
  1. prison rzeczownik + barracks rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I pictured their lonely prison barracks, first designed to keep people in, then used to keep strangers out, now serving to keep their unity boiling like a pressure cooker.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo