"primary ballot" — Słownik kolokacji angielskich

primary ballot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne głosowanie
  1. primary przymiotnik + ballot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Under California law, all candidates appear on the same primary ballot, allowing the voters to cross party lines.

    Podobne kolokacje: