"prevent women" — Słownik kolokacji angielskich

prevent women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uniemożliw kobietom
  1. prevent czasownik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    In 1959, attempts were still being made to prevent women entering Parliament.

    Podobne kolokacje: