"prevent companies" — Słownik kolokacji angielskich

prevent companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uniemożliw spółkom
  1. prevent czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Yet he wants to prevent companies from becoming so large that competition would suffer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo