"press at the time" — Słownik kolokacji angielskich

press at the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prasa wtedy
  1. press czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I didn't want to press you at the time, I will now.

    Podobne kolokacje: