"preserve one's way" — Słownik kolokacji angielskich

preserve one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachowywać czyjś droga
  1. preserve czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Why should we pay for the rest of Europe when it comes to preserving our way of life.

    Podobne kolokacje: