"present the news" — Słownik kolokacji angielskich

present the news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złóż wiadomości
  1. present czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    How it's all in the way you present the news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo