"present population" — Słownik kolokacji angielskich

present population kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna populacja
  1. present przymiotnik + population rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The 16 young men in the living room are half the present population.

powered by  eTutor logo