"present life" — Słownik kolokacji angielskich

present life kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne życie
  1. present przymiotnik + life rzeczownik
    Silna kolokacja

    His present life was, and would be, making the best of things.

    Podobne kolokacje: