MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"present home" — Słownik kolokacji angielskich

present home kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny dom
  1. present przymiotnik + home rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Tony and Jean have been in their present home for two years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo