"preposterous lie" — Słownik kolokacji angielskich

preposterous lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niedorzeczne kłamstwo
  1. preposterous przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To cover his humiliation, he will stammer out a string of preposterous lies that knot him up further.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo