"prenatal stage" — Słownik kolokacji angielskich

prenatal stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prenatalny etap
  1. prenatal przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the prenatal and neonatal stages of life, the presence of antibodies is provided by passive immunization from the mother.

    Podobne kolokacje: