ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prefer the Argentina league" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): woleć Argentyna liga
  1. prefer czasownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You have all the right to prefer the Argentina league, but to suggest that Brazilian football lack atmosphere on the evidence of that one game sounds barmy to me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo