"prefer one's company" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: prefer the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): woleć czyjś spółka
  1. prefer czasownik + company rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I've seen them both and would prefer your company alone.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo