"predominant focus" — Słownik kolokacji angielskich

predominant focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dominujący nacisk
  1. predominant przymiotnik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sound art is a diverse group of art practices that considers wide notions of sound, listening and hearing as its predominant focus.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo