"pre-revolutionary time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas przedrewolucjonista
  1. pre-revolutionary przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Meykhana was performed among the youth of Baku settlements in the pre-Revolutionary time.

    Podobne kolokacje:

podobne do "pre-revolutionary time" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pre-revolutionary time" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik