"pre-modern time" — Słownik kolokacji angielskich

pre-modern time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas obejmująca czasy przed renesansem
  1. pre-modern przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    More often than not, his conclusions were startling: he thought life was better for women in pre-modern times.

    Podobne kolokacje:

podobne do "pre-modern time" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pre-modern time" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik