"pre-historical time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedhistoryczny czas
  1. pre-historical przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Consensus-based decision making similar to deliberative democracy is characteristic of the hunter gather band societies thought to predominate in pre-historical times.

    Podobne kolokacje: