"pray for the time" — Słownik kolokacji angielskich

pray for the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomódl się o czas
  1. pray czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He didn't play his radio and he stopped praying for the first time in a very long time.

    Podobne kolokacje:

podobne do "pray for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pray for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik